Over de vereniging

Een bloeiende vereniging in hartje van de Bollenstreek.

Maandelijks is er een bijeenkomst in dorpshuis Het Eiland in Beinsdorp. Uitgezonderd de vakantiemaanden juni, juli en augustus.

Er is parkeergelegenheid aanwezig. Voor een routebeschrijving kunt u contact opnemen met het onderstaande e-mailadres.

Elke clubavond is er een veiling, een verloting en een prijs op de presentielijst.
Per jaar verschijnt er 9x een clubblad met wetenswaardigheden en informatie over bijv. ruildagen in de regio.

De vereniging telt momenteel ca. 130 leden. De mogelijkheid bestaat om aan het rondzendverkeer deel te nemen. Een leuke manier om uw collectie aan te vullen.
Een abonnement op Nederlandse of buitenlandse zegels kunt u via de vereniging laten lopen.

Omdat de vereniging niet BTW-plichtig is, kunnen wij voordelig leveren.

De contributie van de vereniging bedraagt per jaar 17 euro. Hiervoor krijgt u 9x het clubblad gefrankeerd met recente postzegels toegezonden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met pzv-hillegom@hotmail.com

Advertenties