Postzegelavonden

In 2017 zijn de avonden gepland op:
26 mei
29 september
27 oktober
24 november
22 december

Alle clubavonden zijn vanaf maart 2017 in Dorpshuis ’t Eiland in Beinsdorp. Maandelijks is er een bijeenkomst, uitgezonderd de vakantiemaanden juni, juli en augustus.

Elke clubavond is er een veiling, een verloting en een prijs op de presentielijst.

De avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot ongeveer 23.00 uur.

Advertenties