Postzegelavonden

In 2018 zijn de avonden gepland op:
26 oktober
30 november
21 december

Alle clubavonden zijn sinds maart 2017 in Dorpshuis ’t Eiland in Beinsdorp. Maandelijks is er een bijeenkomst, uitgezonderd de vakantiemaanden juni, juli en augustus.

Elke clubavond is er een veiling, een verloting en een prijs op de presentielijst.

De avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot ongeveer 23.00 uur.

Advertenties